Dating for unge under 18 Holbæk

Dermed tvinges landet til selv at tage helt og fuldt ansvar, og efterfølgende den tvang der vil følge en øget kompetence til at tage ansvar, en demokratisk proces vil for alvor begynde, og der vil komme et nødvendig opgør med nepotismen og korruptionen.

Ikke et opgør mellem Grønland og Danmark, men et opgør i hvert land rettet mod sig selv og sin egen rolle som henholdsvis koloniherre og som koloniseret.Når jeg holder foredrag rundt omkring i landet, hører jeg tit bemærkningen: Ja, vi har vist ikke altid opført os lige godt over for grønlænderne. single börsen Bremerhaven Og næste bemærkning er uvægerligt: Men vi var da meget bedre end for eksempel englænderne.For hvis vi erkender skyld, er vi vel ikke helt umenneskelige!En mere nøgtern analyse derimod er et redskab der peger fremad: Hvad kan vi lære af fortiden? Der er, efter min mening, ingen tvivl om at den grønlandske befolkning blev undertrykt og udnyttet under kolonitiden, og også i tiden efter 1953 hvor Grønland blev åbnet, og fik status som et dansk amt.

Dating for unge under 18 Holbæk

Som det er nu, , kommer det netop til at handle om Grønland versus Danmark, et sejtrækkeri om at kræve undskyldninger og nægte at give dem, som vi har set så tit.I stedet kunne vi alle samme få mulighed for at granske vores egen fælles historie de sidste knap 300 år, siden Hans Egede landede på Håbets Ø i 1721.Så til sidst vil jeg sende en opfordring til Helle Thorning-Schmidt og den danske regering: Gå ind i forsoningskommissionen for fuld musik – kald den gerne noget andet, der virker mindre stødende, blot "Kolonikommissionen" - og lad os alle sammen, både grønlændere og danskere, få lov til at deltage i denne historiske selvterapi.Dermed bliver forsoningskommissionen et terapeutisk redskab rettet mod egen barm, ikke mod ”den anden”.

Jeg ved ikke om Thornings ”vi” i udmeldingen »Vi har ikke brug for forsoning« skal forstås som et royalt ”vi”, eller om hun taler på vegne af hele den danske befolkning. Det ville klæde den danske regering utrolig godt, ikke mindst internationalt, at støtte forsoningskommissionen.

De har kunnet henvise til alle former for tvang og systematiseret vold og sadisme. Tilfælde af brutalitet og tvang kan sagtens findes, men de er sporadiske og ikke resultat af en politisk linje.

Den erklærede politik var: Gå frem med mildhed og lempe.

Der har været masser af kærlighed mellem Grønland og Danmark i 300 år.

Det er smertefuldt at give noget fra sig, som man elsker.


dating for unge under 18 Holbæk-58
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *